Schulautonom freie Tage 2018/19

Mi

19.06.2019

  schulautonom frei

Schulautonom freie Tage 2019/20

Mo

28.10.2019

  schulautonom frei
Di

29.10.2019

  schulautonom frei
Mi

30.10.2019

  schulautonom frei
Do

31.10.2019

  schulautonom frei